Công ty TMA Solutions Bình Định (TMA Bình Định) thông báo thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 1/2023.
Quyền lợi khi thực tập tại TMA Bình Định:
– Cơ hội ký hợp đồng part-time có lương.
– Được hướng dẫn trực tiếp bởi Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm.
– Được đào tạo công nghệ, kỹ năng làm việc và tiếng Anh.
Cách thức ứng tuyển trực tiếp qua link: https://bit.ly/internship-tip.
Thông tin liên hệ: