7h30-8h00 Đón tiếp, ổn dịnh tổ chức

Trình chiếu những hình ảnh hoạt động Sinh viên tại doanh nghiệp, và hình ảnh gắn kết doanh nghiệp của PXU

8h00-8h05 Introduction
Giới thiệu mục đích và ý nghĩa, giới thiệu đại biểu
8h05-8h35 Trình bày triết lý, mục tiêu và chương trình đào tạo tại PXU

TS. Đàm Quang Minh – Hiệu trưởng trường Đại học Phú Xuân

8h35-8h50 Xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực Công nghệ thông tin

Mời đại diện 3S Huế

8h50-9h05 Xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực ngành Du lịch

Mời đại diện công ty Kawara Mỹ An Onsen Resort

9h05-9h20 Trao đổi, chia sẻ về nhu cầu và yêu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp tham gia buổi ký kết

Mời Hiệp hội phần mềm Huế, Hội doanh nghiệp trẻ, … và các công ty tham gia chia sẻ, phát biểu

9h20-9h25 Đọc tóm tắt những cam kết giữa PXU và Sinh viên
9h25-9h40 Ký cam kết việc làm 3 bên: SV – PXU – Doanh nghiệp

Lượt 1: 6 SV CNTT K17 + PXU + 3S Huế và các DN đồng hành

Lượt 2: 6 SV Du lịch K17 + PXU + Công ty Kawara và các DN đồng hành

9h40-9h50 Giải lao

Cám ơn các doanh nghiệp, báo đài, quan khách đã tham dự

9h50-11h30 Ký cam kết việc làm giữa SV ngành Du lịch và PXU

Nhóm 1: DV CNTT – PXU – 3S: 38 SV chia thành 4 lượt, mỗi lượt 10 SV (Mời DN ký trước khi giải lao)

Nhóm 2: SV DL – PXU – Công ty: 44 Sinh viên chia thành 5 lượt, 9 SV mỗi lượt (Mời DN ký trước khi giải lao)

Nhóm 3: QTKD, NNA, NNT với PXU: 75 Sinh viên chia thành 7 nhóm, 11 SV mỗi nhóm

11h30 Kết thúc