Introduction về dự án

Dự án nghiên cứu: “Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai” (Re-WORK ) do Viện Hàn Lâm Anh Quốc tài trợ thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2021. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận việc làm của sinh viên dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn nằm trong chính sách ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Re-WORK là một dự án nghiên cứu liên ngành và mang tính đột phá trong việc cải thiện sinh kế/việc làm và cuộc sống xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Nghiên cứu hướng tới thúc đẩy sự phối kết hợp giữa các bên liên quan trong việc tạo cơ hội cho những sinh viên thiệt thòi chia sẻ nguyện vọng của mình với các nhà làm chính sách, các cán bộ nghiên cứu để tư vấn xây dựng và hoàn thiện chính sách việc làm công bằng và hiệu quả.

Nhiệm vụ chính:

 • Chủ động thông báo các quyết định của Ban triển khai dự án nghiên cứu trong các giai đoạn của dự án;
 • Cung cấp các ý kiến tư vấn và hướng dẫn cho Ban triển khai dự án nghiên cứu khi được yêu cầu;
 • Đưa ra ý kiến và cách nhìn về các vấn đề và khía cạnh liên quan tới dự án nghiên cứu;
 • Hỗ trợ tư vấn và thúc đẩy diễn đàn trao đổi thông tin trực tuyến và mạng xã hội liên quan tới dự án nghiên cứu; tư vấn cách thúc đẩy kết nối mạng lưới giữa các nhóm sinh viên ở các địa phương có triển khai thu thập thông tin;
 • Đại diện cho sinh viên dân tộc thiểu số trẻ chia sẻ ý kiến tại các hội thảo tham vấn chính sách về việc làm phù hợp;
 • Tư vấn xây dựng hình ảnh dự án qua Website.
 • Hiểu và tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách đảm bảo an toàn của nghiên cứu. 

Requirements:

 • Tốt nghiệp đại học/cao đẳng hoặc sinh viên năm cuối;
 • Có kĩ năng lãnh đạo tốt; khả năng điều phối, thúc đẩy các mạng kết nối/câu lạc bộ của các nhóm sinh viên dân tộc thiểu số ở Hà Nội, Sơn La, Huế…
 • Có kinh nghiệm làm việc trong dự án nghiên cứu về việc làm cho sinh viên;
 • Có kinh nghiệm làm việc với những người dễ bị tổn thương;
 • Có mối quan hệ tốt với cộng đồng/mạng lưới sinh viên dân tộc thiểu số;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và nhiệt tình trong công việc;
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng dân tộc thiểu số; có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế;
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng như Microsoft Office, mạng xã hội,…

Time:

 • Ngày bắt đầu: càng sớm càng tốt
 • Ngày kết thúc: 31/12/2021

Ghi chú: Đây là vị trí tình nguyện viên và không có lương; tuy nhiên, dự án nghiên cứu sẽ trả các chi phí phù hợp cho các sự kiện của dự án khi cần thiết.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV) tiếng Việt và tiếng Anh (có thông tin liên lạc của hai người giới thiệu).
  • Đơn xin việc.
  • Bản công chứng các văn bằng, chứng chỉ đã khai trong CV.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hạn nộp hồ sơ: ngày 20 tháng 6 năm 2020.


Background

Re-WORK project funded by British Academy from 03/2020 till 12/2021 targeting the employability of young people from ethnic minorities in Vietnam’s disadvantaged areas is a significant, national priority for social and economic development. Re-WORK is a ground-breaking, interdisciplinary study examining the work-livelihood narratives and social practices of young people belonging to ethnic minorities in Northern and Central Vietnam. It responds directly to significant structural inequalities experienced by these young people which means they are vulnerable to low employment prospects and precarious work circumstances. Additionally, it also enables collaborative spaces to empower disadvantaged youth to express their perspectives with policy makers and researchers to inform policy.

 Main responsibilities:

 • Actively inform the decision-making of the Project Executive Board at all stages of the project;
 • Provide advice and guidance to the Project Executive Board as required;
 • Offer voice and perspective on any and all aspects of the project;
 • Support to give advice and promote the digital forum and social network on the research; and reinforce the networking among ethnic minority youths across the research field sites;
 • Represent the ethnic minority youth to voice about decent work at the policy appreciative inquiry workshops;
 • Provide advice and support to build the research images through Website development.
 • Be aware of and follow the safeguarding policy of the project.

Requirements:

 • Graduates with bachelor’s degree or final year students;
 • Possess strong leadership and coordination skills of networking/clubs of ethnic minority students from different groups in Hanoi, Son La and Hue provinces, etc.
 • Good experience in research related to decent work for youth;
 • Experience in working with vulnerable groups;
 • Good relationship with ethnic minority youth network(s);
 • Good communication skills, strong enthusiasm in work;
 • Good teamwork;
 • Fluent communication in ethnic minority local language(s), ability to English language to be strong advantage;
 • Ability to work in Excel and Microsoft Office, Website development.

Duration:

 • Starting date: As soon as possible;
 • Ending date: 31 December 2021. 

Note: This is a voluntary, non-paid role, but the project will pay reasonable expenses for project events where applicable.

How to apply?

Application includes:

 • C.V in Vietnamese and English language (including two positive references).
 • Letter of application
 • Copies of degrees and certificates as stated in C.V.

How to apply:

The closing date for application: 20th June 2020.