DỰ ÁN STRIVE

Phu Xuan University và các bên gồm Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (ALMALAUREA), Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Học Viện hành chính Quốc gia, Đại học Evora (Bồ Đào Nha) và Đại học Tuscia (Ý) đã được Cơ quan Điều hành Giáo dục và Văn hóa châu Âu (EACEA) phê duyệt tài trợ cho Dự án STRIVE, “Tăng cường hợp tác quốc tế cho các trường Đại học mới nổi ở Việt Nam.”

TÓM TẮT DỰ ÁN

Dự án STRIVE, “Tăng cường hợp tác quốc tế cho các trường Đại học mới nổi tại Việt Nam” nhằm mục tiêu hiện đại hóa hợp tác quốc tế của các trường đại học Việt Nam và thúc đẩy sự hợp tác và mạng lưới giữa các cơ sở giáo dục đại học EU và Việt Nam.

Dự án dự kiến ​​sẽ tạo tác động ảnh hưởng tích cực đến các trường đại học hưởng lợi bằng cách tăng cường năng lực và nâng cao tính chuyên nghiệp để làm việc ở môi trường quốc tế, thông qua việc hỗ trợ đào tạo năng lực quản lý và tăng cường chất lượng trong việc chuẩn bị, triển khai, giám sát và theo dõi dự án quốc tế.

Với trọng tâm là các hoạt động xây dựng năng lực, đặc biệt là việc đào tạo cán bộ đại học về cơ hội của Chương trình Erasmus+, dự án sẽ thiết lập Trung tâm ảo về Quốc tế hoá tại Việt Nam, tạo cơ hội tăng cường hợp tác với các bên liên quan EU và duy trì sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong quá trình quốc tế hóa sau khi dự án kết thúc.

Dự án cũng phù hợp với ưu tiên toàn cầu của Ủy ban Châu Âu “Tăng trưởng bền vững và việc làm” cho châu Á, việc nâng cao khả năng thiết kế và triển khai các dự án xây dựng năng lực ở cấp độ quốc tế, cũng như thúc đẩy việc trao đổi sinh viên và cán bộ nghiên cứu của Việt Nam đến các quốc gia EU. Bằng cách tiếp cận các phương pháp thực tiễn tốt nhất của EU trong khuôn khổ dự án STRIVE, sẽ góp phần vào việc nâng cao kỹ năng cho dân số trẻ ở châu Á, từ đó tạo ra sự tăng trưởng kinh tế và việc làm trong tương lai.

Liên kết trang web dự án STRIVE: https://strive-project.eu/

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Cuộc họp khởi động Dự án STRIVE “Tăng cường hợp tác quốc tế cho các trường Đại học mới nổi tại Việt Nam” đã được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23 tháng 1 năm 2024  tại Bologna, Italy do AlmaLaurea Interuniversity Consortium chủ trì.

Cuộc họp có sự tham gia của 25 đại biểu, trong đó các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các Giáo sư đến từ 4 trường đại học tại Việt Nam: Trường Đại học Phú Xuân, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Học Viện hành chính Quốc gia – cùng với các trường đối tác ở Châu Âu gồm Đại học Evora (Bồ Đào Nha) và Đại học Tuscia (Ý).

Một số hình ảnh các thành viên tham dự cuộc họp khởi động dự án STRIVE

Trong khuôn khổ gói hoạt động số 2 của dự án TRIVE, Trường Đại học Phú Xuân sẽ cử 3 Giảng viên của trường tham dự Hội thảo được tổ chức vào tháng 6 năm 2024 tại Bồ Đào Nha do trường đại học Evora chủ trì.

Hội thảo sẽ giới thiệu về các cơ hội của chương trình Erasmus+,  đặc biệt là về khả năng trao đổi của KA1 và các dự án KA2 CBHE, tiêu chí đủ điều kiện, quy tắc tài trợ kinh phí và tiêu chí xét chọn.

STRIVE PROJECT

Phu Xuan University and partners including Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (ALMALAUREA), Ha Noi University, Quang Ninh University of Industry, National Academy of Public Administration, University of Évora (Portugal) and Tuscia University (Italy) have received funding award for the STRIVE project, “STRengthening Internationalization of Vietnamese Emerging universities” from the European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

PROJECT SUMMARY

The STRIVE project, “STRengthening Internationalization of Vietnamese Emerging universities”, aims at modernize the international cooperation of Vietnamese universities and at foster the collaboration and the networking between EU and Vietnamese higher education institutions by targeting mainly emerging universities in the country.

The project is expected to positively affect the beneficiary universities with an increased capacity and professionalism to work at international level by providing improved management competences and internationalization strategies and with an increased quality in the preparation, implementation, monitoring and follow-up of international projects.

Having the capacity building activities as its core, in particular the empowerment of university staff on Erasmus+ Programme opportunities exploitation, the project will set up the Internationalization Virtual Centre in Vietnam, representing an opportunity for enhancing the cooperation with EU stakeholders and sustain the engagement of Vietnamese higher education institutions in the internationalization process beyond project life.

In line with the overarching priority of the European Commission “Sustainable growth and jobs” for Asia, the enhancement of capacities in designing and implementing capacity-building projects at international level, as well as the fostering of Vietnamese students and academic staff mobility towards EU countries, foreseen in the framework of STRIVE project by apprehending EU best practices, will contribute to the upskilling of the young population in Asia, leading in the long term to economic growth and jobs.

Link to STRIVE project website: https://strive-project.eu/

NEWS AND EVENTS

The opening meeting of the STRIVE project “STRengthening Internationalization of Vietnamese Emerging Universities” was held in Bologna, hosted by the AlmaLaurea Interuniversity Consortium.

25 representatives of the project partnership took part to the event: Rectors, Vice-Rectors, Presidents and Professors belonging to the four partner universities in Vietnam – University of Hanoi, Phu Xuan University, Quang Ninh University and National Academy of Public Administration – together with the European partners of Portugal and Italy, namely the University of Évora and the University of Tuscia.

Within the framework of the Work Package 2, Phu Xuan University appoints 3 lecturers to participate the Workshop organized by the University of Évora in Portugal in June 2024.

The workshop will allow the attendees to be acquainted with Erasmus+ opportunities, notably as regards KA1 mobilities and KA2 CBHE projects.