Ngày 9/6, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã có chuyến ghé thăm trường Đại học Phú Xuân.

 

Vào ngày làm việc lần này, Các cán bộ của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã thăm và kiểm tra các hoạt động của trường Đại học Phú Xuân năm học 2021-2022; công tác cán bộ và công tác kiểm tra của Ban Kiểm tra, Ban Chấp hành, Ban thư ký Hội sinh viên các cấp, công tác chuẩn bị tổ chức Đại học Hội sinh viên các cấp. Ngoài ra, Hội còn Kiểm tra Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Chiến dịch Mùa hè xanh 2022, Kế hoạch triển khai app sinh viên Việt Nam.

Qua buổi làm việc lần này, các cán bộ Đoàn và hội Sinh viên trường Đại học Phú Xuân đã nhận được những đóng góp, góp ý rất khách quan từ phía Ban chấp hành Hội để có những bước điều chỉnh, thay đổi phù hợp hơn cho các hoạt động và sự phát triển của Đoàn thanh niên trong thời gian tới.