Căn cứ quyết định số 287/2023/QĐ-PXU ngày 30/12/2023 và quyết định số 288/2023/QĐ-PXU ngày 30/12/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Phú Xuân về việc dừng hoạt động tuyển sinh và đào tạo 4 ngành đào tạo đại học chính quy.

Trường Đại học Phú Xuân thông báo dừng hoạt động tuyển sinh và đào tạo đối với 4 ngành đào tạo trình độ đại học như sau:

  1.  Ngành Việt Nam học
  2. Ngành Truyền thông đa phương tiện
  3. Ngành Quan hệ công chúng
  4. Ngành Công nghệ thực phẩm

Chi tiết: Tại đây.