Tham quan doanh nghiệp là một trong những hoạt động thú vị nhất trong kỳ OJT được các bạn sinh viên PXU đặc biệt mong chờ.

Ngày 23/06/2022, các bạn sinh viên K18 ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Phú Xuân đã tới thăm quan và có các hoạt động trải nghiệm môi trường doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ BAP.

Công ty BAP đã tổ chức một buổi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ chuyện ngành, chuyện nghề rất gần gũi, bổ ích và đáng nhớ cho các bạn sinh viên PXU.

Với các buổi học thực tế tại các doanh nghiệp này, các bạn sinh viên Trường Đại học Phú Xuân có cơ hội được hiểu rõ hơn về ngành, về môi trường làm việc thực tế, xác định và định hướng rõ hơn về công việc mình sẽ làm sau này.

Cảm ơn công ty BAP đã tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ chuyên ngành, chuyện nghề rất bổ ích, gần gũi, đáng nhớ cho các bạn sinh viên Trường Đại học Phú Xuân.