Open Library – thư viện mở không chỉ dành cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Phú Xuân mà còn dành cho cộng đồng nói chung.
Thư viện đã chính thức mở cửa, để thực sự mang lại lợi ích và phát huy hiệu quả còn cần thêm những nỗ lực và hỗ trợ từ các thày cô, các bạn sinh viên và những trí thức tâm huyết tại Thừa Thiên Huế.
Ngoài đọc sách bản cứng, thư viện còn cung cấp dịch vụ wifi miễn phí phục vụ tra cứu trên Internet và một thư viện điện tử đang được xây dựng.

Thư viện cũng có hoạt động “CHO & NHẬN” – tặng một số sách của thư viện cho bạn đọc & nhận sách do bạn đọc quyên tặng để làm phong phú hơn kho tri thức phục vụ cộng đồng và các hoạt động học tập/nghiên cứu.
Địa chỉ thư viện: tầng 1, toà nhà campus, CS2 Trường Đại học Phú Xuân, 176 Trần Phú, TP Huế.
? 0234.730.6888