Ngày 8/4, ông David Armstrong – Phó chủ tịch phụ trách chiến lược quốc tế của Tập đoàn Giáo dục EQuest, cố vấn cấp cao của trường Đại học Phú Xuân, Chủ tịch trường St. Nicholas, Đà Nẵng và là Nguyên Chủ tịch trường Đại học Broward College – Mỹ đã có buổi ghé thăm và làm việc với trường Đại học Phú Xuân.

Ông David Armstrong, cố vấn cấp cao của trường Đại học Phú Xuân

Qua buổi làm việc lần này, ông David Armstrong đã lắng nghe và chia sẻ về các chiến lược xây dựng và phát triển môi trường học tập chuyên nghiệp tại Đại học Phú Xuân, sẵn sàng đồng hành cùng với Ban lãnh đạo nhà trường xây dựng các chương trình đào tạo huấn luyện chất lượng cao, chia sẻ các trải nghiệm từ môi trường quốc tế, cập nhật các nguồn kiến thức hiện đại, góp phần nâng cao năng lực của cán bộ giảng viên và sinh viên, nâng tầm vị thế trường Đại học Phú Xuân theo định hướng phát triển của nhà trường. Giai đoạn tiếp theo sẽ là những bước chuyển biến phát triển mới cho cả cán bộ giảng viên và sinh viên của trường Đại học Phú Xuân.