học Digital marketing

Việc hiểu rõ theo ngành Information Technology là gì ? luôn là một câu hỏi lớn cho những bạn trẻ đang mong muốn khởi đầu tương lai với nghề này. Vì vậy để học tốt và thành công trong bất cứ ngành nghề nào, việc hiểu rõ nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi là vấn đề vô cùng quan trọng.

1. Ngành Công nghệ thông tin là gì?

Công nghệ thông tin ( IT – Information Technology ) là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin dưới hình thức khác nhau.

Một cách dễ hiểu hơn, CNTT là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin.

CNTT hầu như được sở dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế. Các dịch vụ cốt lõi để giúp thực thi các chiến lược kinh doanh đó là: quá trình tự động kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng và các công cụ sản xuất

.

Sinh viên CNTT Đại học Phú Xuân thực tế tại công ty 3S
Sinh viên CNTT Đại học Phú Xuân thực tế tại công ty 3S

2. Ngành CNTT tại Đại học Phú Xuân

 Ngành CNTT của trường Phu Xuan University với mục tiêu đào tạo các cử nhân làm việc trong lĩnh vực CNTT, tập trung cho các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, kỹ sư hệ thống, quản trị dữ liệu, phát triển ứng dụng web, phát triển ứng dụng mobile, phát triển ứng dụng IoT, phân tích hệ thống,… hoặc làm giảng viên/giáo viên CNTT.

Tin tức liên quan

Việc làm của ngành CNTT

Học Công nghệ thông tin ra làm gì  ? ở đâu ?

Học Công nghệ thông tin  dễ hay khó?

Những lý do học ngành Công nghệ thông tin

Học Công nghệ thông tin ở đâu có cam kết việc làm?