GUIDE TO ONLINE UNIVERSITY APPLICATION 2022

Bước 1: Truy cập vào website: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ điền thông tin đăng nhập của thí sinh và bấm [ĐĂNG NHẬP]

Bước 2: Tại giao diện chính của Hệ thống, thí sinh chọn [ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN SINH]

Bước 3: Thí sinh kiểm tra các thông tin ở mục “Đối tượng ưu tiên”, nếu chính xác rồi thì không cần chỉnh sửa.

Bước 4: Thí sinh kéo xuống dưới và bấm vào mục [THÊM NGUYỆN VỌNG]

Bước 5: Thí sinh bắt đầu điền các thông tin theo các ô tương ứng. Nhập mã trường DPX để chọn trường Đại học Phú Xuân.

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và bấm [CHỌN]

Bước 7: Ở màn hình hiển thị kết quả Thêm Nguyện vọng, thí sinh kiểm tra thông tin lần nữa và bấm [LƯU THÔNG TIN]

Bước 8: Hiển thị kết quả đăng ký nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh thực hiện đăng ký các nguyện vọng 2, 3, 4 (nếu cần thiết) theo cách tương tự.