Đại học Phú Xuân vừa chủ trì chuỗi hội thảo REWORK. Hội thảo nằm trong khuôn khổ án Quốc tế ReWork – Viện Hàn Lâm Anh Quốc tài trợ.

Về REWORK

The “Empowering Ethnic Minority Youth in Vietnam to Re-Vision the Future of Decent Work (“Re-WORK”) – (Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai) trong đó trường ĐH Phú Xuân là một trong 4 đối tác chính đã được Viện Hàn Lâm Anh Quốc phê duyệt.

Tiến sĩ Hồ Thị Hạnh Tiên, hiệu trưởng nhà Trường là thành viên chính của dự án, đại diện trường Đại học Phú Xuân tham gia cùng Giáo sư Tony Wall, University of Chester, UK, đơn vị quản lý dự án; Tiến sĩ Ngô Hằng Nga, Trường Đại học Tây Bắc và Tiến sĩ Lương Minh Phương, Đại học Hà Nội. Ngân sách cấp cho dự án này là £266,077 bảng Anh (khoảng 7,5 tỉ đồng). Dự án sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 3 năm 2020 và sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2021.

TS. Hồ Thị Hạnh Tiên phát biểu tại hội thảo

The project aims to enhance the employability of ethnic minority students in economically and socially disadvantaged areas prioritized in Vietnam's economic and social development policies. REWORK is an interdisciplinary research project with breakthrough potential in improving livelihoods/employment and social life for ethnic minority youth in Vietnam. The research aims to promote collaboration between stakeholders to create opportunities for disadvantaged students to share their aspirations with policymakers and researchers, providing advice to develop and improve fair and effective employment policies.

Khi tiếng nói của SV dân tộc thiểu số được lắng nghe

Hội thảo là không gian gặp gỡ giữa các nhà làm chính sách, các đơn vị giáo dục, doanh nghiệp và các em sinh viên là người DTTS. Tại đây, các lãnh đạo cùng sinh viên đã ngồi lại và thảo luận về chủ đề việc làm cho sinh viên DTTS.

Hội thảo được tổ chức theo hướng mở, khai thác và khuyến khích sự thảo luận, tương tác của các bên. Nhằm hướng đến các mục tiêu sau:

  • Cùng xây dựng một tầm nhìn mới về tương lai ‘cơ hội việc làm phù hợp’ với thanh niên Dân tộc thiểu số (TNDTTS);
  • Chia sẻ những chương trình/hoạt động hỗ trợ hiệu quả hiện nay trong việc giúp TNDTTS có được cơ hội việc làm phù hợp;
  • Cùng xây dựng chương trình hành động để hướng tới tương lai cơ hội việc làm phù hợp cho TNDTTS;
  • Thúc đẩy sự chủ động tham gia của TNDTTS trong quá trình ra quyết định việc làm phù hợp cho bản thân.

Đại diện TNDTTS chia sẻ hành trình tìm việc làm của mình

Thông qua các hoạt động, các sinh viên dân tộc thiểu số đã đưa ra những quan điểm của mình. Đồng thời, SV cũng đã tương tác, thảo luận cởi mở với lãnh đạo đến từ các đơn vị hoạch định chính sách, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp.

Nhiều góc nhìn mới và giải pháp thiết thực đã được đưa ra thông qua hội thảo

Thông tin thêm về dự án được phê duyệt here.

See more

> Đại học Phú Xuân tuyển sinh năm 2021

> ĐH Phú Xuân là Đại học duy nhất tại miền Trung tham gia dự án quốc tế MOTIVE

> Phu Xuan University Is the Only University in the Central Region to Participate in an International Project Sponsored by the British Academy