Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm nghiên cứu và thực hành giáo dục của trường đại học Phú Xuân đã đăng được 6 bài trên báo quốc tế và bài thứ 6 được đăng với tựa đề “Dataset of Vietnamese student’s learning habits during COVID-19” . Đây là bài báo đầu tiên về Covid-19.

     Thông tin bài báo:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235234092030576X?fbclid=IwAR3QlcgRw_XPcXphG7eVnwStJ6I6vPgwcpQ44nx06oUqA66ssHd0KUlJyyY