Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Phú Xuân bằng phương thức xét điểm thi THPT quốc gia

Trường Đại học Phú Xuân công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 như sau: