Thông tin tuyển dụng

Tập huấn kỹ năng tìm kiếm việc làm và phỏng vấn tuyển dụng
Tập huấn kỹ năng tìm kiếm việc làm và phỏng vấn tuyển dụng
Sáng ngày 18/06/2020, trường Đại học Phú Xuân đã phối hợp với các doanh nghiệp liên kết tổ chức "Buổi tập huấn kỹ năng tìm…...
IMG 18 - 06 - 2020
Tuyển dụng Thành viên tư vấn dự án (Youth Advisory Panel member(s))
Tuyển dụng Thành viên tư vấn dự án (Youth Advisory Panel member(s))
Giới thiệu về dự án Dự án nghiên cứu: “Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam…...
IMG 21 - 05 - 2020
Tuyển dụng vị trí Điều tra viên khảo sát định lượng (Youth Researcher)
Tuyển dụng vị trí Điều tra viên khảo sát định lượng (Youth Researcher)
Giới thiệu về dự án Dự án nghiên cứu: “Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam…...
IMG 21 - 05 - 2020
Tuyển dụng vị trí Trợ lí nghiên cứu (Research Assistant)
Tuyển dụng vị trí Trợ lí nghiên cứu (Research Assistant)
Giới thiệu về dự án Dự án nghiên cứu: “Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam…...
IMG 21 - 05 - 2020
Tuyển dụng Nhân viên tuyển sinh – Marketing
Tuyển dụng Nhân viên tuyển sinh – Marketing
Trường Đại học Phú Xuân thuộc Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ tiếp tục mở dự án phát triển thành lập trường tiểu học và…...
IMG 28 - 03 - 2019
1 3 4 5