Thông tin tuyển dụng

[TIN TUYỂN DỤNG] THACO chi nhánh Huế tuyển dụng
[TIN TUYỂN DỤNG] THACO chi nhánh Huế tuyển dụng
Công ty THACO chi nhánh Huế tuyển dụng các vị trí sau: Tư vấn bán hàng xe KIA/MAZDA/PEUGEOT - số lượng: 05 nhân sự. Chuyên…...
IMG 23 - 02 - 2021
[TIN TUYỂN DỤNG] 3S Intersoft JSC tuyển dụng Mobile Developer
[TIN TUYỂN DỤNG] 3S Intersoft JSC tuyển dụng Mobile Developer
Cơ hội việc làm dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Công ty 3S Intersoft JSC tuyển dụng vị trí Mobile Developer với…...
IMG 05 - 02 - 2021
[TIN TUYỂN DỤNG] Công ty InfiniGru Việt Nam tuyển dụng
[TIN TUYỂN DỤNG] Công ty InfiniGru Việt Nam tuyển dụng
InfiniGru Việt Nam tuyển dụng bổ sung nhân sự làm việc tại Hà Nội. Cụ thể các vị trí như sau: Kỹ sư phân tích…...
IMG 29 - 01 - 2021
[PXU TUYỂN DỤNG] Cán bộ Tư vấn chiêu sinh
[PXU TUYỂN DỤNG] Cán bộ Tư vấn chiêu sinh
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân. Vị trí tuyển dụng: Cán bộ Tư vấn chiêu sinh. Số lượng tuyển dụng: 01.…...
IMG 28 - 01 - 2021
[PXU TUYỂN DỤNG] Giảng viên Khoa Công nghệ – Kinh doanh
[PXU TUYỂN DỤNG] Giảng viên Khoa Công nghệ – Kinh doanh
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên Khoa Công nghệ - Kinh doanh Số lượng tuyển…...
IMG 27 - 01 - 2021
[TIN TUYỂN DỤNG] Đối tác Đại học Phú Xuân – Công ty AIT Huế tuyển dụng
[TIN TUYỂN DỤNG] Đối tác Đại học Phú Xuân – Công ty AIT Huế tuyển dụng
Công ty AIT Huế tuyển dụng Fresher 2021, thông tin đặc biệt dành cho sinh viên Công nghệ thông tin K16, Đại học Phú Xuân.…...
IMG 24 - 01 - 2021
[PXU TUYỂN DỤNG] Giảng viên Công nghệ thông tin
[PXU TUYỂN DỤNG] Giảng viên Công nghệ thông tin
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên Công nghệ thông tin thuộc khoa Công nghệ và…...
IMG 04 - 01 - 2021
1 2 3 4 5