Thông tin tuyển dụng

[PXU TUYỂN DỤNG] Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Design)
[PXU TUYỂN DỤNG] Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Design)
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Design) Số lượng tuyển dụng: 01…...
IMG 15 - 09 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị khách sạn
[PXU TUYỂN DỤNG] Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị khách sạn
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản…...
IMG 13 - 05 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên chất lượng & kiểm định
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên chất lượng & kiểm định
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên chất lượng & kiểm định Số lượng tuyển dụng:…...
IMG 02 - 05 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] 10 Cán bộ Tuyển sinh
[PXU TUYỂN DỤNG] 10 Cán bộ Tuyển sinh
1. Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân 2. Vị trí tuyển dụng: Cán bộ Tuyển sinh (Văn phòng Đà Nẵng) 3. Số lượng…...
IMG 07 - 03 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên Content Marketing
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên Content Marketing
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Content Marketing Số lượng tuyển dụng: 01 Mô tả…...
IMG 26 - 11 - 2021
[PXU TUYỂN DỤNG] Cán bộ tuyển sinh
[PXU TUYỂN DỤNG] Cán bộ tuyển sinh
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Cán bộ tuyển sinh Số lượng tuyển dụng: 02 Mô tả…...
IMG 26 - 11 - 2021
[PXU TUYỂN DỤNG] Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Design)
[PXU TUYỂN DỤNG] Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Design)
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Design) Số lượng tuyển…...
IMG 26 - 11 - 2021
1 2 3 5