Thông tin tuyển dụng

[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên content tại Đà Nẵng
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên content tại Đà Nẵng
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên content tại Đà Nẵng Số lượng tuyển dụng: 01…...
IMG 04 - 11 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Trưởng phòng Truyền thông
[PXU TUYỂN DỤNG] Trưởng phòng Truyền thông
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên sự kiện, tuyển sinh Số lượng tuyển dụng: 02…...
IMG 04 - 11 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Trưởng nhóm quan hệ khách hàng
[PXU TUYỂN DỤNG] Trưởng nhóm quan hệ khách hàng
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm quan hệ khách hàng Số lượng tuyển dụng: 01…...
IMG 04 - 11 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên sự kiện, tuyển sinh
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên sự kiện, tuyển sinh
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên sự kiện, tuyển sinh Số lượng tuyển dụng: 02…...
IMG 04 - 11 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên thiết kế kiêm media
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên thiết kế kiêm media
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thiết kế kiêm media Số lượng tuyển dụng: 01…...
IMG 04 - 11 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên media
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên media
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên media Số lượng tuyển dụng: 01 Mô tả công…...
IMG 04 - 11 - 2022
Công ty TMA Solutions Bình Định (TMA Bình Định) thông báo thực tập
Công ty TMA Solutions Bình Định (TMA Bình Định) thông báo thực tập
Công ty TMA Solutions Bình Định (TMA Bình Định) thông báo thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 1/2023. Quyền lợi khi thực tập…...
IMG 26 - 10 - 2022
1 2 3 6