Thông tin tuyển dụng

[PXU TUYỂN DỤNG] Trưởng phòng Tuyển sinh
[PXU TUYỂN DỤNG] Trưởng phòng Tuyển sinh
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Tuyển sinh Số lượng tuyển dụng: 01. Mô tả…...
IMG 08 - 07 - 2021
[PXU TUYỂN DỤNG] Cán bộ Digital Marketing
[PXU TUYỂN DỤNG] Cán bộ Digital Marketing
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân. Vị trí tuyển dụng: Cán bộ Digital Marketing Số lượng tuyển dụng: 01. Mô tả…...
IMG 14 - 05 - 2021
Teach For Vietnam tuyển dụng
Teach For Vietnam tuyển dụng
Teach For Vietnam tuyển dụng Chương trình Phát triển Năng lực lãnh đạo 2021 - 2023   1. Ứng viên: các bạn trẻ đến từ nhiều…...
IMG 21 - 04 - 2021
[PXU TUYỂN DỤNG] Cán bộ Phòng Y tế học đường
[PXU TUYỂN DỤNG] Cán bộ Phòng Y tế học đường
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân. Vị trí tuyển dụng: Cán bộ Phòng Y tế học đường Số lượng tuyển dụng:…...
IMG 07 - 04 - 2021
Công ty Hahalolo tuyển dụng Sinh viên Đại học Phú Xuân
Công ty Hahalolo tuyển dụng Sinh viên Đại học Phú Xuân
Tin tuyển dụng dành riêng cho sinh viên Đại học Phú Xuân Công ty Hahalolo kinh doanh dịch vụ mạng xã hội kết hợp sàn…...
IMG 18 - 03 - 2021
[PXU TUYỂN DỤNG] Giảng viên Khoa Ngoại ngữ và Du lịch
[PXU TUYỂN DỤNG] Giảng viên Khoa Ngoại ngữ và Du lịch
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên Khoa Ngoại ngữ và Du lịch Số lượng tuyển…...
IMG 26 - 02 - 2021
[TIN TUYỂN DỤNG] Saishunkan Việt Nam tuyển dụng Lập trình viên C# (lương ~ 800 USD)
[TIN TUYỂN DỤNG] Saishunkan Việt Nam tuyển dụng Lập trình viên C# (lương ~ 800 USD)
Công ty Saishunkan Việt Nam tuyển dụng Lập trình viên C# (Lương ~800 USD) 1, Nội dung công việc: Phát triển, maintain các ứng dụng…...
IMG 23 - 02 - 2021
1 2 3 4