Thông tin tuyển dụng

[PXU TUYỂN DỤNG]Chuyên viên Marketing tổng hợp
[PXU TUYỂN DỤNG]Chuyên viên Marketing tổng hợp
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Marketing tổng hợp Số lượng tuyển dụng: 01 Mô tả…...
IMG 16 - 02 - 2023
[PXU TUYỂN DỤNG] Chuyên viên Digital Marketing
[PXU TUYỂN DỤNG] Chuyên viên Digital Marketing
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Digital Marketing Số lượng tuyển dụng: 01 Mô tả công…...
IMG 16 - 02 - 2023
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên content tại Đà Nẵng
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên content tại Đà Nẵng
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên content tại Đà Nẵng Số lượng tuyển dụng: 01…...
IMG 04 - 11 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Trưởng phòng Truyền thông
[PXU TUYỂN DỤNG] Trưởng phòng Truyền thông
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên sự kiện, tuyển sinh Số lượng tuyển dụng: 02…...
IMG 04 - 11 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Trưởng nhóm quan hệ khách hàng
[PXU TUYỂN DỤNG] Trưởng nhóm quan hệ khách hàng
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm quan hệ khách hàng Số lượng tuyển dụng: 01…...
IMG 04 - 11 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên sự kiện, tuyển sinh
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên sự kiện, tuyển sinh
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên sự kiện, tuyển sinh Số lượng tuyển dụng: 02…...
IMG 04 - 11 - 2022
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên thiết kế kiêm media
[PXU TUYỂN DỤNG] Nhân viên thiết kế kiêm media
Giới thiệu nhà tuyển dụng: Trường Đại học Phú Xuân Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thiết kế kiêm media Số lượng tuyển dụng: 01…...
IMG 04 - 11 - 2022
1 2 3 7