TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG TỔNG HỢP

Chức năng

  • Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Phú Xuân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động với cơ chế tự chủ về tài chính, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu.

Nhiệm vụ

1. Về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

  • Từ khi thành lập, Trung tâm đã tổ chức đạo tạo 6 mã ngành theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 1. Hành chính văn thư. 2. Nghiệp vụ lữ hành – Hướng dẫn du lịch. 3. Kế toán. 4. Công nghệ thông tin. 5. Công nghệ Điện tử. 6. Tài chính ngân hàng.

2. Về liên kết đào tạo

  • Liên kết với một số cơ sở trong nước như: Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng đào tạo liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng ngành Ngân hàng và Kế toán tổng hợp; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin thuộc Đại học Đà Nẵng đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Kế toán – Tin; Viện Đại học Mở – Hà Nội liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ từ xa ngành Kế toán; Trường Đại học Tài chính Kế toán Quãng Ngãi mở lớp Nghiệp vụ kế toán.
  • Ngoài ra, Trung tâm còn Liên kết với Đại học Đà Lạt, Đại học Quảng Bình đào tạo các chứng chỉ ngắn hạn như Nghiệp vụ Báo chí, Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch.

3. Về đào tạo và tổ chức thi Tin học – Ngoại ngữ

  • Cấp chứng chỉ A. B, C hệ Quốc gia.

Cán bộ Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tổng hợp