Sự kiện

Lễ bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp K14

Lễ bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Khoá luận tốt nghiệp K14 dành cho các ngành Kế toán, Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh sẽ diễn ra tại phòng Thư viện và các phòng học. Kính mời các doanh nghiệp, sinh viên quan tâm tới tham dự. […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with