Sự kiện

Chương trình đào tạo Vietnam Digital 4.0 tại Quảng Trị

KHOÁ HỌC MIỄN PHÍ DIGITAL 4.0 BY GOOGLE – QUẢNG TRỊ! Khoá tập huấn đầu tiên của Google tại Quảng Trị — Là một sáng kiến của Google triển khai tại Việt Nam nhằm huấn luyện kỹ năng kỹ thuật số và kỹ năng mềm hoàn toàn miễn phí từ căn bản đến nâng cao […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with