Sự kiện

Phú Xuân Sharing No.3: Thiết kế poster, banner truyền thông với Powerpoint

(Chương trình miễn phí cho cộng đồng) ? Thành quả sau buổi workshop: https://www.youtube.com/watch?v=FksgKituBn0 ? GIỚI THIỆU: Buổi workshop sẽ từng bước giới thiệu cho bạn tự thiết kế các poster, banner truyền thông online trên chính công cụ PowerPoint quen thuộc, phục vụ cho nhu cầu đăng tải trên fanpage hay website của bạn. […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with