Sự kiện

Phu Xuan Open Day – Một ngày trải nghiệm là sinh viên

Open Day là sự kiện được tổ chức để mang đến cho các bạn học sinh trải nghiệm thực tế về các hoạt động và cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của sinh viên tại Trường Đại học Phú Xuân. Chương trình này thực sự là một ngày hội nơi các […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with