Thông báo nộp học phí kỳ I năm học 2015 – 2016

Tại Quyết định số 154/2015/QĐ/DPX-KHTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng đã quy định mức thu học phí năm học 2015-2016 như sau:

     A. Đào tạo theo niên chế:
     – Mức thu học phí Đại học: 5.000.000 đồng/học kỳ
     – Mức thu học phí liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 4.700.000 đồng/học kỳ
     – Mức thu học phí hệ vừa làm vừa học: 4.500.000 đồng/học kỳ
     B. Đào tạo theo tín chỉ:
     – Hệ đại học: 300.000 đồng/tín chỉ
     – Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 300.000 đồng/tín chỉ
     – Hệ cao đẳng: 280.000 đồng/tín chỉ
     Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nộp học phí, trường quy định địa điểm và thời gian thu nộp như sau:
+ Tổ chức thu học phí ở cơ sở 28 Nguyễn Tri Phương từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trong giờ làm việc) tại Tổ kế toán – tài chính.
+ Sinh viên có nhu cầu nộp học phí qua ngân hàng thì chuyển tiền theo địa chỉ:
     Tên tài khoản: Trường Đại học DL Phú Xuân
     Số tài khoản: 217704.07.0000.444
     Tại: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Huế
(Sinh viên cần ghi rõ họ tên, lớp, khóa học để tiện việc đối chiếu;
Điện thoại liên lạc: Tổ kế toán – tài chính: 054.3829957)
+ Thời hạn cuối nộp học phí học kỳ I năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên các khóa như sau:
     – Khóa 10, Khóa 12: ngày 15/12/2015
     – Khóa 11: ngày 20/12/2015
+ Sinh viên không nộp học phí học kỳ II năm học 2014-2015 sẽ không được dự thi kết thúc học kỳ II.