Thông báo về việc triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ VII năm 2015

Đại học Phú Xuân – TB về việc triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ VII năm 2015

Nội dung đầy đủ THÔNG BÁO (Bao gồm 02 trang) : Bấm tại đây để xem và tải về