Mức đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể năm học 2016-2017

Theo công văn số 676/HDLN YT-TC-GD&ĐT-ĐHH-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Liên ngành Y tế, Tài chính, GD&ĐT, Đại học Huế và BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.

Trường Đại học dân lập Phú Xuân thông báo việc triển khai mua BHYT, BHTT đến sinh viên các khoá của trường năm học 2016-2017 như sau:
1. Mức đóng và hạn thẻ sử dụng:
 – Mức phí thu Bảo hiểm thân thể          : 60.000 đồng/sv/năm
 – Mức đóng Bảo hiểm y tế hàng tháng : 38.115 đồng/sv/tháng
Sinh viên các khóa căn cứ vào thời hạn thẻ BHYT của năm cũ để đóng nối tiếp hạn thẻ BHYT cho năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

STT

SINH VIÊN
CÁC KHÓA

THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ VÀ MỨC ĐÓNG

THỜI HẠN THẺ

SỐ THÁNG

TỔNG SỐ TIỀN ĐÓNG BHYT

1

Đại học Khóa 11
Cao đẳng Khóa 12

Từ 01/10/2016 đến 30/7/2017

10

381.150

Từ 01/11/2016 đến 30/7/2017

9

343.035

Từ 01/12/2016 đến 30/7/2017

8

304.920

Từ 01/01/2017 đến 30/7/2017

7

266.805

2

Đại học Khóa 12,13,14
Cao đẳng Khóa 12,13,14

Từ 01/10/2016 đến 31/12/2017

15

571.725

Từ 01/11/2016 đến 31/12/2017

14

533.610

Từ 01/12/2016 đến 31/12/2017

13

495.495

Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017

12

457.380

Ban cán sự các lớp triển khai thu tiền BHYT, BHTT của từng sinh viên, lập danh sách theo thứ tự ABC (trên Excel) theo mẫu BHYT-SV (đính kèm), nộp đúng thời gian quy định.
2. Thời gian thực hiện lập danh sách và thu tiền
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/10/2016: nộp trước ngày 20/9/2016
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/11/2016: nộp trước ngày 20/10/2016
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/12/2016: nộp trước ngày 20/11/2016
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/01/2017: nộp trước ngày 20/12/2016
3. Địa chỉ nộp tiền:
Tổ Kế toán – Tài chính, 28 Nguyễn Tri Phương – TP Huế.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị thông báo cho sinh viên các lớp được biết và triển khai thực hiện.