Kế hoạch tuyển sinh Đại học bằng 2 – Hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Phú Xuân thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học bằng 2 – Hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh năm 2012

I. Dự kiến về thời gian:
1. Thí sinh nộp hồ sơ từ tháng 05/ 2012 tại phòng Giáo vụ-công tác sinh viên, số 176 Trần Phú – Huế.
2. Ôn thi tuyển sinh: Tháng 7/ 2012
3. Thi tuyển: Tháng 8/ 2012
4. Khai giảng khóa học: Tháng 9/ 2012
* Ghi chú: 
Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo sau.

II. Dự kiến môn thi:
Thí sinh sẽ ôn tập và thi 2 môn:
1. Môn Viết ( Ngữ pháp căn bản + Đọc hiểu + Viết)
2. Môn Nghe hiểu (Tiếng Anh)