Danh sách SV được khen thưởng hệ liên thông đợt tháng 12/2015

Tại Quyết định số 343/2015/QĐ/DPX-GVCTSV ngày 21 tháng 12 năm 2015 về việc khen thưởng sinh viên có kết quả học tập và đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp liên thông đại học hệ vừa làm vừa học đợt tháng 12 năm 2015.

Theo đó, Trường đại học Phú Xuân khen thưởng, tặng giấy khen, quà lưu niệm và thưởng 300.000 đồng cho 2 sinh viên đạt kết quả tốt nghiệp cao nhất (thủ khoa) của 2 ngành đào tạo liên thông và 2 sinh viên đã đạt kết quả tốt nghiệp xếp loại Giỏi.
Danh sách 4 sinh viên được khen thưởng