20 Th11 2018

Thông báo về việc nộp đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp đợt 2 /2015

Trường đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Liên thông đợt 2 năm 2015. Sinh viên có nguyện vọng xin phúc khảo bài thi của mình cần lưu ý các điểm sau:
I- Nguyên tắc: 
– Điểm phúc khảo là điểm kết luận cuối cùng của kỳ thi.
– Kết quả điểm phúc khảo có thể cao hơn hoặc thấp thua điểm đã công bố, sinh viên phải chấp nhận.
II- Đối tượng
Những sinh viên nhận thấy điểm công bố thấp so với bài làm của mình. Có 2 trường hợp xin phúc khảo:
– Đối với sinh viên điểm công bố dưới 5 điểm nay phúc khảo để có điểm trên 5 (điểm đạt) để xét công nhận tốt nghiệp.
– Đối với sinh viên đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, nay xin phúc khảo để có điểm cao hơn hầu đạt mức xếp loại tốt nghiệp toàn khoá. Đối với trường hợp này, tạm ngừng xét tốt nghiệp và đợi đến lúc có kết quả phúc khảo mới trình Hội đồng xét tốt nghiệp.
III-  Thủ tục nộp Đơn xin phúc khảo:
Sinh viên thực hiện như sau:
– Nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp (theo mẫu) tại Phòng Giáo vụ-CTSV.
– 1 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.
– Lệ phí: 80.000đ/bài thi.
– Thời gian: từ ngày 21/10/2015 đến hết ngày 06/11/2015.

__________________________

* Tải đơn xin phúc khảo bài thi (Bao gồm 01 trang) : Bấm tại đây để xem

* Tải đơn xin phúc khảo bài thi  – Liên thông (Bao gồm 01 trang) Bấm tại đây để xem

Nguồn: Phòng Giáo vụ – Công tác sinh viên

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân