21 Th11 2018

Thông báo về lịch ôn tập thi tốt nghiệp Lý luận chính trị

Căn cứ kế hoạch đào tạo của khối sinh viên đại học K6, cao đẳng K7 và sau khi trao đổi với Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị, Trường tổ chức các lớp ôn tập thi tốt nghiệp Lý luận chính trị vào các ngày trong tuần lễ từ thứ hai (16/4) đến hết ngày thứ tư (25/4/2012) theo thời khoá biểu cụ thể sau:

Mã lớp Môn ôn tập Đối tượng SV (lớp/ngành đào tạo) Lịch ôn tập Phòng học Giáo viên phụ trách Trực âm thanh
  HỆ ĐẠI HỌC  
Triết 1 Triết học Các ngành đào tạo đại học -Sáng 16/4
-Chiều 16/4
-Sáng 17/4
C6 Trần Phú GV. Phạm Hữu Hoành TC-NH A
Triết 2 Các ngành đào tạo cao đẳng -Sáng 19/4
-Chiều 19/4
-Sáng 20/4
C6 Trần Phú ThS. Bùi Thị Hiền CĐ Kế toán C
ĐL Đảng  1 Đường lối CM của Đảng Các ngành đào tạo đại học -Chiều 17/4 
-Sáng 18/4 
-Chiều 18/4
C6 Trần Phú ThS Lê Thị Huyền Trang Văn B
ĐL Đảng 21 Các ngành đào tạo cao đẳng -Chiều 20/4 
-Sáng 21/4 
-Chiều 21/4
C6 Trần Phú ThS. Nguyễn Thị Tố Loan CĐ Kế toán B
TT HCM 1  

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

Văn A + Văn B + Sử A -Sáng 16/4
-Chiều 16/4
-Sáng 17/4
201
An Tây
GV. Nguyễn Thị Quyên Văn A
TT HCM 2 Văn C + Sử B -Chiều 17/4
-Sáng 18/4
-Chiều 18/4
201
An Tây
ThS. Nguyễn Thế Phúc Văn C
TT HCM 3 Địa lý A + Văn hóa DL -Sáng 19/4
-Chiều 19/4 
-Sáng 20/4   
201
An Tây
GV. Nguyễn Thị Quyên Địa lý A
TT HCM 4 Địa lý DL B + Công nghệ TT -Chiều 21/4
-Sáng 22/4
-Chiều 22/4
201
An Tây
ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh Địa lý B
TT HCM 5 Kế toán A + Tiếng Trung  -Chiều 17/4   -Chiều 18/4
-Chiều 19/4
302
An Tây
ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh Kế toán A
TT HCM 6 Kế toán B +
Quản trị KD DL
-Chiều 17/4
-Sáng 18/4
-Chiều 18/4
C7
Trần Phú
ThS. Trần Thị Hồng Minh Kế toán B
TT HCM 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tài chính-NH A + Tài chính-NH B + Tài chính-NH C -Sáng 19/4
-Chiều 19/4
-Sáng 20/4
C7
Trần Phú
ThS. Trần Thị Hồng Minh TC-NH B
TT HCM 8 Quản trị KD + Tiếng Anh -Chiều 21/4
-Sáng 22/4
-Chiều  22/4
C7
Trần Phú
ThS Nguyễn Thế Phúc QTKD
TT HCM 9 CĐ Công nghệ:  lớp A + lớp B -Sáng 22/4
-Chiều 22/4
-Sáng 23/4
C6
Trần Phú
ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh CĐ Công nghệ TT A
TT HCM 10 CĐ Kế toán : lớp A + lớp B + lớp C + lớp D -Sáng 24/4
-Chiều 24/4
-Sáng 25/4
C6
Trần Phú
GV. Nguyễn Thị Quyên CĐ Kế toán A 

         – Bộ môn Lý luận chính trị có biện pháp theo dõi và thông báo cho giảng viên thực hiện theo kế hoạch ghi trên.
        – Xếp lớp ôn tập căn cứ theo bản đăng ký môn thi tốt nghiệp Lý luận chính trị của sinh viên. Sinh viên về thi tốt nghiệp lại ôn tập cùng với sinh viên Khoá 6 (hệ đại học) và sinh viên Khóa 7 (hệ cao đẳng), lớp học theo ngành đào tạo tương ứng thông báo trên. 

         – Trực lớp, phục vụ âm thanh: phân công theo kế hoạch trên, Ban Cán sự lớp cử sinh viên trực nhật vào các buổi ôn tập (kể cả các lớp ghép).

         – Thời gian: Để buổi ôn tập nghiêm túc, đạt kết quả tốt; sinh viên có mặt tại phòng học buổi sáng từ 7h00, buổi chiều từ 13h00.

         – Các Khoa thông báo cho sinh viên đến ôn tập, không bố trí học tập, sinh hoạt vào các phòng học và thời gian ghi trên thông báo này.

         – Kế hoạch ôn tập môn Cơ sở và Chuyên ngành của các Khoa/Ngành bố trí lệch với kế hoạch ôn tập Môn Lý luận chính trị trên.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân