09 Th3 2015

Thông báo v/v chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lần 2 năm 2015

Đại học Phú Xuân – Thông báo v/v chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lần 2 năm 2015

Xem đầy đủ THÔNG BÁO (Bao gồm 02 trang) : Bấm tại đây để xem

* Tải Đơn xin đăng ký thi lại tốt khóa 2015 (Sinh viên hỏng trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2013, 2014); (Bao gồm 01 trang) : Bấm tại đây để xem và tải về

* Tải Đơn xin đăng ký thi lại tốt khóa 2015 (Sinh viên chưa đủ điều kiện thi tốt nghiệp năm 2013, 2014) (Bao gồm 01 trang) : Bấm tại đây để xem và tải về

* Tải Đơn xin đăng ký thi lại tốt khóa 2015 (Sinh viên chưa được công nhận tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2013, 2014) (Bao gồm 01 trang) : Bấm tại đây để xem và tải về

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân