11 Th12 2018

Thông báo Lịch thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy theo niên chế Đợt 2 – 2018

Trường  Đại học Phú Xuân thông báo Lịch thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy theo niên chế – Đợt 2 – năm 2018 như sau:

TB-LICH-THI-TN-DOT-2-NAM-2018

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân