THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 2 (LẦN 2) HỌC KỲ SPRING – NĂM HỌC 2023-2024 – (ÁP DỤNG CHO CÁC KHÓA K19, K20, K12 VÀ VB2 K3)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng KT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Đợt 2 (Lần 2) – Học kỳ SPRING – Năm học 2023-2024 – Áp dụng cho các khóa K19, K20, K21 và VB2 K3

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: tại đây
  2. Danh sách sinh viên vào phòng thi: tại đây

Lưu ý:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.