Test

Năm 2018 đánh dấu bằng sự chuyển mình của Trường Đại học Phú Xuân về triết lý đào tạo, định hướng chiến lược và những thay đổi cơ bản tập trung vào các điểm cơ bản sau:

Xác định đào tạo gắn với nghề nghiệp và việc làm
Đối mới toàn diện phương pháp đào tạo
Đầu tư cơ sở vật chất để Phú Xuân trở thành môi trường học tập thân thiện và hiện đại
Đa dạng hóa lộ trình đào tạo, tạo cưo hội cho sinh viên có những nhu cầu khác nhau
Đào tạo dựa trên nhu cầu của nền kinh tế, định hướng tri thức – nghề nghiệp

Đây là sự thay đổi chiến lược, Phú Xuân sẽ tập trung đào tạo những ngành nghề mà xã hội có nhu cầu nhân lực cao, có triển vọng phát triển nghề nghiệp tốt nhất đồng thời đổi mới chương trình đào tạo để đảm bảo sinh viên được phát triển đồng bộ về:

Tri thức nghề nghiệp, bao gồm hiểu biết về ngành công nghiệp liên quan
Kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên ra trường phải có khả năng làm việc được ngay
Tác phong và thái độ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng trong tương lai
Phát triển khả năng tự học của sinh viên nhằm đáp ứng các thay đổi của xã hội
Phát triển về thể chất và văn hóa
Từ năm học 2018, Phú Xuân hướng đến mục tiêu có từ 95% sinh viên tốt nghiệp sẽ có việc làm theo chuyên môn được đào tạo trong vòng 3-6 tháng sau khi tốt nghiệp và sẽ bắt đầu triển khai chương trình đào tạo cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên của trường.

Đổi mới căn bản phương pháp đào tạo

Toàn bộ chương trình đào tạo đã và đang được đổi mới toàn diện, nhằm phục vụ cho mục tiêu chiến lược nêu trên. Phương pháp đào tạo mới dựa trên lộ trình đào tạo 5 giai đoạn:

Giai đoạn
Mô tả
Thời gian
Ghi chú
1
Nhập môn nghề nghiệp
2 tháng

2
Tri thức cơ sở & kỹ năng nghề nghiệp
22-24 tháng
Có đủ kỹ năng để làm việc
3
Hoàn thiện và chuyên sâu
6-8 tháng

4
Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT)
4 tháng

5
Đồ án tốt nghiệp
4 tháng

+
Tổng thời gian đào tạo
38-42 tháng
Chia thành 9 học kỳ, 2.5HK/năm
Giai đoạn 1: Nhập môn nghề nghiệp

Tìm hiểu về môi trường học tập, phương pháp đào tạo của PXU
Chuẩn bị các kỹ năng hỗ trợ cho quá trình học tập
Tìm hiểu nghề nghiệp đã chọn và các ngành nghề khác
Tìm hiểu về môi trường làm việc và các yêu cầu của ngành nghề
Học kỳ quân đội và rèn luyện tác phong công nghiệp
Xem xét điều chỉnh nguyện vọng nghề nghiệp (nếu có yêu cầu)
Giai đoạn 2: Phát triển tri thức căn bản và kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức cơ sở, quan trọng nhất của các ngành và chuyên ngành đào tạo
Các môn học chuyên ngành hướng đến kỹ năng làm việc
Tham gia các dự án học tập qua đó phát triển kỹ năng thực hành
Học tiếng Anh chuyên ngành
Tích lũy 60-70 tín chỉ theo từng chuyên ngành đào tạo
Kết thúc giai đoạn 2, sinh viên đã được trang bị những kỹ năng nghề nghiệp căn bản để có thể bắt đầu làm việc theo chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp, tổ chức với vai trò thực tập sinh hoặc nhân viên thử việc. Đây là tiền đề quan trọng cho việc đảm bảo khả năng làm việc, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn thực tập doanh nghiệp và cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện & chuyên sâu

Các môn học về chính trị, tư tưởng
Các môn chuyên ngành chuyên sâu
Xu hướng chuyên ngành
Tiếng Anh chuyên ngành
Giai đoạn 4: Thực tập doanh nghiệp (OJT)

Đây là giai đoạn sinh viên sẽ được học tập trong môi trường làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức là những nhà tuyển dụng tiềm năng. Thực tập doanh nghiệp giúp sinh viên có cơ hội học tập qua môi trường làm việc thực tế, ứng dụng các kiến thức đã học trong công việc, tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Giai đoạn 5: Đồ án tốt nghiệp

Giai đoạn này tập trung vào đồ án và bảo về tốt nghiệp đồng thời bổ sung các kỹ năng mềm, các hoạt động chuẩn bị cho giai đoạn sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, kế tục giai đoạn thực tập doanh nghiệp, sinh viên sẽ được nhà trường chuẩn bị những điều  kiện cần thiết để có thể theo một trong 2 hướng: 1) ra trường đi làm; 2) tiếp tục học lên bậc cao hơn nếu có nguyện vọng và đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Môi trường “learning office” và phương pháp đào tạo theo dự án

Learning office – đi học như đi làm

Nhất quán với triết lý đào tạo cơ bản, từ năm học 2018-2019 sinh viên Phú Xuân sẽ có cơ hội học tập trong môi trường đào tạo hiện đại – được thiết kế thế theo mô hình trường học – văn phòng làm việc. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức lý thuyết đồng thời phát triển kỹ năng thực hành và làm việc thông qua các dự án học tập (learning projects).

Kế hoạch cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất đang được triển khai sẽ đảm bảo những learning office đầu tiên sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm 2018, đầu năm 2019 (cơ sở 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế rộng 1,7ha với diện tích khu giảng đường – văn phòng chính 3,200m2 ) với đầy đủ các tiêu chuẩn của các văn phòng hiện đại và các dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn cao.

Các sinh viên nhập học năm 2018, 2019 sẽ được học tại đây.

Học tập theo dự án (project-based learning, PBL)

Học tập theo dự án là phương pháp đào tạo hiện đại dựa trên nguyên tắc kết hợp giữa việc học kiến thức lý thuyết và phát triển kỹ năng thực hành thông qua các dự án đào tạo (learning projects). Phương pháp và tiến trình đào tạo mới được áp dụng từ năm học 2018-2019 bảo cho mọi sinh viên có ít nhất 35% thời gian thực hành. Các learning projects giúp:

Sinh viên phát triển kỹ năng thực hành
Tạo ra sản phẩm ngay từ năm học đầu tiên
Rèn luyện tác phong và thái độ chuyên nghiệp
Phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của sinh viên
Môi trường học tập hiện đại, thân thiện, cởi mở

Learning office sẽ được đưa vào vận hành từ cuối năm 2018 và phương pháp đào tạo theo dự án sẽ được hỗ trợ bởi môi trường học tập hiện đại, thân thiện và cởi mở. Trong đó các giáo sư, giảng viên, cán bộ của trường sẽ kết hợp cùng với các chuyên gia đang làm việc trong ngày các tổ chức, doanh nghiệp thực tiễn để đóng vai trò của người giảng dạy, người hướng dẫn, hỗ trợ cho sinh viên. Sinh viên có thể phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình để tích lũy tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm và làm ra các sản phẩm của mình.