20 Th11 2018

Tập huấn sử dụng Trang thông tin đào tạo hệ thống tín chỉ dành cho giảng viên và sinh viên

Đại học Phú Xuân – Thông báo số 276 ngày 15/10/2015 v/v tổ chức hướng dẫn trang Thông tin đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường dành cho giảng tiên và sinh viên.

Xem đầy đủ THÔNG BÁO (Bao gồm 02 trang) : Bấm tại đây để xem

Tài liệu hướng dẫn: Bấm tại đây để xem

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân