Tin tức

Những trường đại học đào tạo ngành Kinh tế quốc tế tốt nhất ở đâu?

Trương_Dai_hoc_Phu_Xuan

Một số trường Đại Học có chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế ở Việt nam hiện nay: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Trường Đại học Kinh tế – Đại học quốc gia Hà nội Trường Đại học Ngoại thương Học viện tài chính Học viện ngân hàng Viện Đại học Mở […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with