Tin tức

Phân biệt sự khác nhau giữa các danh từ “房屋、房子、房间、屋子、房、屋”

“房屋、房子、房间、屋子、房、屋” đều là danh từ chỉ nơi ở và nó có sự phân bố cú pháp tương tự nhau, tuy nhiên trên thực tế trong 6 danh từ này có những từ thay thể nhau nhưng cũng có những từ không thể. Điều này khiến người học tiếng Trung chúng ta khó nắm cho chính […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with