Tin tức

OJT (On the job training) – Một bước chuyển trong đổi mới chương trình đào tạo ngành Kế toán

SV_ke_toan_thuc_tap

Từ cuối tháng 12 hàng năm, các bạn sinh viên ngành kế toán  trường Đại học Phú Xuân tham gia kỳ thực tập doanh nghiệp cuối khóa. Để chuẩn bị cho sinh viên một kỳ thực tập bổ ích, một tháng trước, các ngành, bộ phận công tác sinh viên, quan hệ doanh nghiệp đã […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with