Tin tức

Ngành Quản trị kinh doanh thi khối gì, tổ hợp môn nào?

Để giúp học sinh biết muốn học đại học ngành Quản trị kinh doanh thi khối nào, chúng ta cùng tìm hiểu các thông tin cần thiết để nộp hồ sơ xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh tại một số Trường Đại học  sau: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM xét tuyển ngành Quản […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with