Tin tức

Những lỗi phát âm thường gặp của người Việt

Ngôn ngữ Anh đã và đang trở nên phổ biến hơn với tất cả mọi người, đặc biệt là trong xu hướng toàn cầu hóa, khi mà Tiêng Anh trở thành công cụ để giao tiếp, kết nối mọi người lại với nhau. Chính vì thế, các bạn học sinh, sinh viên đang dần chú […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with