Tin tức

Độ linh hoạt trong dịch Khẩu ngữ Tiếng Trung

khó khăn của sinh viên

Khi dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, người dịch không chỉ cần chú ý trung thực với ngôn ngữ nguồn mà còn phải chú ý đến khả năng tiếp nhận của người nghe. Do đó, trong thực tế công việc, các dịch giả sẽ thực hiện sự linh hoạt, tiến hành xử […]

Read More…

Nghề phiên dịch viên và mức thu nhập khủng

nghề-phiên-dịch

Nghề phiên dịch là gì? Có nhiều định nghĩa khác nhau xét từ góc độ chuyên môn, nhưng trong cách hiểu chung nhất thì phiên dịch là việc chuyển một chữ, một câu, một văn bản (nói hoặc viết) từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà không làm thay đổi nghĩa gốc của […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with