Tin tức

Thu nhập nghề Biên dịch viên có thật sự khủng?

bien-dich-vien

Trong bối cảnh hội nhập với thế giới như hiện nay, các ngành nghề cần sử dụng ngoại ngữ ngày càng thu hút nguồn nhân lực rất lớn. Một trong số những ngành nghề “hot”  và cũng yêu cầu về trình độ chuyên môn cao chính là nghề biên dịch các thứ tiếng, đặc biệt […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with