Tin tức

Học ngành Kinh tế Quốc tế ( 7310106), ra trường làm gì?

Với ngành ngành Kinh tế Quốc tế– 7310106, khi ra trường sinh viên có thể tìm việc tại nhiều tỉnh thành khác nhau với công việc như sau: Nhân viên xuất khẩu: làm việc trong lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt nam và các nước khác (đàm […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with