Tin tức

10 lời khuyên dành cho Tân sinh viên

Chúc mừng bạn đã là sinh viên của một trường đại học, là sinh viên thì ngoài việc học thật tốt ra, bạn cần rèn luyện cho mình những kỹ năng xã hội và xác định hướng đi cho tương lai thật rõ ràng, như vậy thành công sẽ đến ngay với bạn sau khi […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with