Tin tức

Lợi ích của học tiếng Anh trong thời 4.0

Trong những thập kỷ gần đây, Tiếng Anh đã dần trở nên phổ biến và đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong cuộc sống. Để bắt kịp với xu thế toàn cầu hóa, các bạn học sinh, sinh viên đều cố gắng trau dồi, bồi dưỡng ngôn ngữ Anh để có thêm hành […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with