Tin tức

Học Quản trị kinh doanh ở Phú Xuân có gì khác biệt?

1. Tính thực chiến trong môn học cao Với mục tiêu đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường 100% có việc làm, trường Đại học Phú Xuân đã xây dựng một chương trình đào tạo với các môn học có tính chất thực chiến cao như: Content Marketing: học phần này […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with