Tin tức

Học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) ở đâu?

Sinh viên Phú Xuân đi thực tế tại Doanh nghiệp

Hiện nay, ở một số trường Đại Học có chương trình đào tạo ngành Việt Nam học theo hướng chuyên ngành Du lịch. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM Đại học Sư phạm HCM ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ĐH Khoa học và Xã hội Nhân văn, ĐHQG Hà Nội […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with