Tin tức

Ngành Kinh tế quốc tế là gì? Học gì?

Ngành Kinh tế quốc tế hiện đang là một trong những ngành học “hot” ở nước ta. Nắm bắt nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này là luôn cần thiết, vì vậy, nhiều trường đã đào tạo ngành Kinh tế quốc tế, giúp sinh viên có nhiều cơ hội việc […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with