Tin tức

Những điều cần làm khi bắt đầu học tiếng Anh

1. Lựa chọn từ điển giấy hoặc ứng dụng điện tử Từ điển bạn chọn phải là từ điển có chất lượng, được kiểm duyệt bởi những chuyên gia hàng đầu. Ví dụ như Anh-Anh và có thể có phần Anh-Việt trong cuốn từ điển này. Việc lậc từng trang giấy từ điện, hoặc tìm […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with