Tin tức

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn truyền thông các trường cao đẳng, đại học.

Vào ngày 21-22/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn truyền thông cho các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc tại Thành phố Huế. Chương trình nằm trong khuôn khổ kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2018 – Quyết định số 369/QĐ-BGDĐT ngày 02/02/2018. Hội thảo được […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with