Tin tức

Đặc điểm ngữ nghĩa của từ tượng thanh tiếng Hán

cơ hội việc làm ngành tiếng trung

Âm thanh của thế giới tự nhiên tồn tại khách quan, khi nó phản ánh vào ngôn ngữ của con người, thì nó không chỉ còn mang tính chất vật lý, mà trở thành nội dung của đơn vị ngôn ngữ. Để biểu đạt hình thái tự nhiên của âm thanh được mô phỏng ra […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with